یا اَوَّل !

مگر میتوان بدون تو آغاز کرد ؟ ^_^

 

_________________________

مناجات نامه : ای گردوننده ی این چرخ ِ کبود ! قلب های ما رو سامان ببخش و زندگی ما رو به بهترین شکل تدبیر کن. ای بینا ترین به صلاح ما ! بهترین حال رو برای ما مقدر کن ! آمین یا الرحم الراحمین